Muvhuso u khou lwisana na masiandoitwa a si avhuḓi siani ḽa zwa zwidzidzivhadzi mikanoni.

Khabinethe yo ri muvhuso wo thoma zwiimiswa zwina zwine zwa ḓo lwa na zwa zwidzidzivhadzi kha mikanoni i ngaho Beitbridge, Victoria Falls, Chirundu na Mutare.

Kha tshitatamennde tsha ino vhege, Khabinethe yo ri fhethu uhu hu re mikanoni ho itelwa u vhona zwithu nyito i si yavhuḓi nga ha zwidzidzivhadzi. Ho dovha ha vha na ḽiṅwe iṱo ngei vhukavhamabufho ha Robert Gabriel Mugabe, Joshua Nkomo na Victoria Falls.

Mitshini miswa i ngaho dzi dironi na yone i khou shumisiwa u vhona zwine zwa khou italea mikanoni khathihi na zwo dzulaho zwi hone hu nḓila ya u fhungudza u dzheniswa na u bvisiwa ha zwidzidzivhadzi.