Ndivhadzo nga u thithisea ha kudzhiele kwa mathukhwi ha Masipala

Mamelang Sibanda Hu do vha na u thithisea kha kuhwalele kwa mathukhwi kha Vhadzulapo vha Beitbridge zwi tshi vhangwa nga u fa ha mimoḓoro ya u hwala mashika. Uya nga ndivhadzo kha tshitathamente tsha Masipala, Hezwi zwo thithisa tshumelo ya u hwala dzi bimu. Vhari zwazwino hu na moḓoro wo ḓiswaho uri u thuse kha…

Murotho wotshinyadza zwilimwa tshitirikini tsha Beitbridge

By Rex Mphisa Vhalimi vha tshitirikini tsha Beitbridge vho vha na ndozwo khulwane nga murahu ha u vha na phefho i sa athu vhuya ya vha hone zwa minwaha. Phepho ye ya fara tshiṱiriki tsha Beitbridge , vundu la Mathebeleland na bulege dza devhula na tshipembe yo sia yo tshinya zwilinwa nga murahu ha u…

Muhashi wa Lotsha o sumbedza lufuno kha vhafariwa nga ḓuvha lawe la mabebo

By Bester Mbedzi Muhashi na muvhali wa mafhungo kha Lotsha FM, ane a pfi Mamelang Sibanda kana uri *The Rich Aunty* la radioni o sumbedza lufuno kha vhafariwa vha Beitbridge Prison. Ḓuvha lawe la mabebo o li pembela nga nḓila i songo ḓowelea, kha uri ene Mamelang a lindele dzi mpho ubva kha vhashumisani,mashaka kana…