Vha immigration vha khou lwisa uri zwithu zwi vhuelele ngonani mukanoni wa Beitbridge

Hu na tshigwada tsho no thomaho u lwisana na u pandela dzi ‘touts’, vhaendela mashango vha si na pfanelo na vho ramabindu vha si na thendelo ya u rengisa mukanoni.

Vha ri vhane vha ḓo farwa afha vha ḓo vhonadzwa khothe vha tshi farwa mulandu wa u pfuka milayo ya immigration