Vha khansili vho no thoma u lugisa tswayo dza badani.

Vha Masipala wa Beitbridge vho no thoma u mushumo wa u vusuludza tswayo dza badani u mona na ḓorobo.
Tswayo nnzhi dzine dza katela tswayo ya u sumbedza hune ha pfuka vhaendanganayo dzo vha dzi sa tsha vhonala zwavhuḓi.
Tshigwada tsha engineering tsho vhonala tshi tshi khou vulusudza tswayo ya hune ha pfuka vhaendanganayo i re fhaḽa Matopo book centre badani ya u bva ḓoroboni I tshi ṱumana na bada khulwane ya uya Bulawayo na Harare.